Mức tự do mới của các giao dịch kinh tế
Tìm hiểu thêm
về sản phẩm và hãy xem MVP
Gieo mầm đầu tư :
$762k
Sưu tầm:
$1.99m
SoftCap: 4m
HardCap:
$45m
Video thuyết trình
Tin tức truyền thông về chúng tôi
Bảng xếp hạng
Tin tức
Nhanh chóng trên các thị trường crypto
Các đối tác
Lộ trình
Lộ trình
Phân bố token
Sử dụng tiền
CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Stas Sorokin
KVANTOR.NODE cho phép tính toán tương tác khi sử dụng kênh được kiểm soát riêng

Chúng tôi đã phát triển kiến trúc cơ sở và chức năng của KVANTOR để làm việc với hai đối phương

Đội ngũ của chúng tôi đã đạt được sự hoàn toàn bảo mật thông tin, được chuyển thông qua kênh ngân hàng riêng, lưu giữ khả năng tiến hành kiểm toán từ bên ngoài.

Stas Sorokin, CTO

Liên hệ