Mức tự do mới của các giao dịch kinh tế
ĐĂNG KÝ
Đăng ký airdrop
Gieo mầm đầu tư :
$762k
Sưu tầm:
$1.99m
SoftCap: 4m
HardCap:
$45m
Video thuyết trình
Các công bố về dự án
Bảng xếp hạng
Tin tức
Lộ trình
Phân bố token
Phân bố token
Sử dụng tiền
Sử dụng tiền
SOFTCAP
K.Node
$ 4-15m
+K.Bank
$ 15-30m
+K.Market
$ 30-45m
HARDCAP
Các chức năng chính
Stas Sorokin
Stas Sorokin, CTO :
KVANTOR.NODE cho phép tính toán tương tác khi sử dụng kênh được kiểm soát riêng

Chúng tôi đã phát triển kiến trúc cơ sở và chức năng của KVANTOR để làm việc với hai đối phương

Đội ngũ của chúng tôi đã đạt được sự hoàn toàn bảo mật thông tin, được chuyển thông qua kênh ngân hàng riêng, lưu giữ khả năng tiến hành kiểm toán từ bên ngoài.

Các đối tác
Nhanh chóng trên các thị trường crypto
Liên hệ